,
چگونه کار می کند
درباره ما
قیمت
آموزش
ورود
درسهای خود را شروع کنید
چگونه کار می کند
درباره ما
قیمت
آموزش
ورود
ثبت نام

آزمون زبان مهارت

آزمون زبان مهارت

آزمون تسلط به زبان رایگان

این ارزیابی سریع سریع ، میزان مهارت شما را با توجه به CEFR تعیین می کند. امروز میزان تسلط خود را کشف کنید!

یک زبان انتخاب کنید

آزمون را شروع کنید

منابع رایگان
آزمون زبان مهارت
مواد رایگان ما را امتحان کنید
ملزومات انگلیسی انگلیسی
وبلاگ ها
نمایش مشخصات عمومی
زبان
به بیش از 32000 زبان آموز راضی بپیوندید!
نماد مهارت زبان CEFR
سطح دروس ما مطابق با چارچوب مرجع مشترک اروپایی است
https://d1js7ee7af8okx.cloudfront.net/fe/lim-logo-footer.png
© Language in Motion LLC 2019