,
ورود
خانه
قیمت
فرا گرفتن
آموزش
انواع درس
در باره
منابع رایگان
FAQ
سوالات متداول
شغل
اجتماعی
وبلاگ
چگونه کار می کند
درباره ما
قیمت
آموزش
ورود
درسهای خود را شروع کنید
چگونه کار می کند
درباره ما
قیمت
آموزش
ورود
ثبت نام
فرانسوی مدرسان
یادگیری یک زبان ساده تر شد - امروز شروع کنید!
برنامه ریزی کن
منابع رایگان
آزمون زبان مهارت
مواد رایگان ما را امتحان کنید
ملزومات انگلیسی انگلیسی
وبلاگ ها
نمایش مشخصات عمومی
زبان
به بیش از 32000 زبان آموز راضی بپیوندید!
نماد مهارت زبان CEFR
سطح دروس ما مطابق با چارچوب مرجع مشترک اروپایی است
https://lim-assets-v3.s3.amazonaws.com/fe/lim-logo-footer.png
© Language in Motion LLC 2019