,,,,,
Ako to funguje
O nás
ceny
vyučovať
Prihlásiť sa
Začnite svoje lekcie
Ako to funguje
O nás
ceny
vyučovať
Prihlásiť sa
Prihlásiť Se
podmienky
Podmienky služby
LIM lekcie Zmluvné podmienky a súkromie stránok
Dátum účinnosti: 23. februára 2019
LIM lekcie ("LIM" alebo "my") rešpektuje vaše súkromie a ochrana vašich osobných informácií je pre nás dôležitá. Na účely tejto Politiky ochrany osobných údajov ("Politika") sa "Osobné informácie" vzťahujú na akúkoľvek informáciu, ktorá by vás mohla identifikovať samostatne alebo v spojení s inými informáciami. Tieto Pravidlá ("Pravidlá") sa vzťahujú na zhromažďovanie a používanie informácií v súvislosti s touto webovou stránkou ("Stránky"). Používaním tejto stránky súhlasíte s podmienkami a postupmi popísanými v týchto pravidlách a v zmluvných podmienkach.
I. Informácie zhromažďujeme
Keď sa zaregistrujete na našich stránkach, poskytnete nám osobné údaje, ako napríklad vaše meno, e-mailovú adresu a vašu polohu.
Keď vytvoríte profil a/alebo sa stanete jazykovým lektrom alebo študentom, poskytnete nám určité osobné údaje, ako je vaše meno a priezvisko, e-mailová adresa, dátum narodenia a mesto, v ktorom žijete. Poskytujete nám aj ďalšie informácie, ktoré nám umožňujú prispôsobiť si svoje skúsenosti ako učiteľa alebo učiteľa, napríklad používateľské meno a heslo, jazykové preferencie (vrátane typu, úrovne, úrovne a zamerania pre študentov), ​​pohlavie, časové pásmo, rodný jazyk, záujmy , vzdelanie a súčasné povolanie. Môžete tiež vyjadriť svoje uprednostňovanie prijímania LIM Newsletteru, aktualizácií z nášho blogu a zľavy na lekcie. Okrem toho máte možnosť poskytnúť profilový obrázok.
Zhromažďujeme tiež všetky informácie, ktoré nám poskytnete dobrovoľne počas používania našich stránok alebo v súvislosti s našimi službami. Z vášho používania tejto stránky môžeme automaticky získať informácie vrátane vašej IP adresy, informácií o prehliadači a dátumu a času vašej návštevy.
Používame platformu živého videa prevádzkovanú spoločnosťou TokBox Inc., ktorá vám poskytne možnosť chatovať prostredníctvom živého videa. TokBox ukladá záznam videorozhovoru na svojich serveroch a poskytuje nám prístup k týmto údajom. Odo dňa tejto Zásady ochrany osobných údajov podmienky používania spoločnosti Tokbox uvádzajú, že v súvislosti s prevádzkou jej video platformy "TokBox prijíma a ukladá určité osobné neidentifikovateľné informácie, ako aj agregované informácie o používateľoch a štatistiky, ako napríklad počet jedinečné používatelia, počet relácií a celkový počet minút streamovaných. TokBox môže takéto informácie samy uchovávať alebo takéto informácie môžu byť uložené a zdieľané s pobočkami, agentmi, poskytovateľmi služieb a súčasnými a budúcimi obchodnými partnermi spoločnosti TokBox. TokBox využíva vyššie uvedené informácie na poskytovanie, zdokonaľovanie, zdieľanie a zdokonaľovanie svojich produktov a služieb a na iné zákonné obchodné účely. "Ak chcete získať viac informácií o zbere, používaní alebo sprístupnení informácií spoločnosti TokBox, môžete kontaktovať spoločnosť TokBox prostredníctvom kontaktných informácií, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke spoločnosti TokBox na adrese http://www.tokbox.com. Ak sa na stránke alebo v aplikácii zúčastníte relácie videohovoru, relácia sa môže nahrávať tak, ako je to popísané vyššie a v Zmluve o užívaní. Takéto záznamy môžeme použiť na naše interné podnikateľské účely vrátane, ale bez obmedzenia, na účely riešenia sporov a zlepšenia našich služieb. Nahrávanie vám môže byť k dispozícii na posúdenie individuálne.
II. Ako používame tieto informácie
Informácie, ktoré zhromažďujeme, používame rôznymi spôsobmi, ako je napríklad odpoveď na vaše požiadavky na hodiny, prepojenie vás s ostatnými používateľmi na lekcie, poskytnutie príslušných kurzov, zlepšenie vašich skúseností s našimi stránkami a službami a komunikácia s vami.
III. Informácie, ktoré zdieľame s ostatnými
Nepredávame, neobchodujeme ani neposkytneme osobné údaje tretím stranám, pokiaľ vám to neposkytneme. Nezahŕňa partnerov, ktorí sú hostiteľmi webových stránok a iné strany, ktoré nám pomáhajú pri prevádzke našich webových stránok, pri vykonávaní našich obchodných činností, pri spracovávaní platieb alebo pri poskytovaní našich služieb ("Ostatné strany"), s ktorými môžeme zdieľať vaše osobné údaje na takéto účely.
Spoločnosti môžeme zdieľať alebo preniesť vaše informácie vrátane vašich osobných údajov, ak sa domnievame, že takéto opatrenia sú potrebné na dodržiavanie zákonov, presadzovanie našich pravidiel stránok alebo na ochranu našich práv, vlastníctva a/alebo bezpečnosti alebo ochrany vašich osobných údajov. Ostatné strany.
Informácie o návštevníkoch, ktoré nie sú osobne identifikovateľné, môžu byť poskytnuté iným stranám na účely marketingu, reklamy alebo iných použití. Tieto strany vás nebudú môcť identifikovať na základe týchto anonymných informácií.
IV. Odkazy tretích strán
Na tejto lokalite môžeme uviesť odkazy na webové stránky tretích strán, ktoré obsahujú samostatné a nezávislé pravidlá ochrany osobných údajov. Nie sme zodpovední za praktiky alebo obsah obsiahnuté v týchto webových stránkach tretích strán a odporúčame, aby ste si prečítali a preskúmali zásady ochrany osobných údajov pre všetky takéto stránky, ktoré navštívite.
V. Cookies
Za účelom vylepšenia tejto stránky LIM používa cookies. Cookies sú malé textové súbory prenášané na pevný disk vášho počítača pomocou webového prehliadača. Cookies umožňujú systémom stránok alebo poskytovateľov služieb rozpoznať váš prehliadač a poskytnúť nám informácie o tom, ako sa naša webová stránka používa, napríklad preferencie jazyka a polohy používateľa.
Môžete zrušiť prijímanie súborov cookie z používania tohto webu podľa pokynov vo vašom webovom prehliadači, aj keď to môže narušiť vašu schopnosť plne využívať a využívať naše stránky.
VI. Kalifornia nevykazuje zverejnenie informácií
Pretože spoločnosť LIM neleduje svojich zákazníkov v priebehu času a na webových stránkach tretích strán, aby poskytovali zacielenú reklamu, spoločnosť LIM nereaguje na signály Nesledujte.
VII. Ochrana súkromia detí
Spoločnosť LIM sa zaväzuje chrániť súkromie detí a všetkých používateľov. Hoci konkrétne neobchodujeme s deťmi mladšími ako 13 rokov, chápeme, že rodičia môžu chcieť používať naše stránky v mene svojich detí, aby ich mohli zapísať do jazykových hodín. Pred zhromažďovaním, používaním alebo zverejnením osobných informácií od detí alebo o nich získame súhlas od rodiča alebo zákonného zástupcu. Keď požiadate o lekciu v mene svojho dieťaťa, budete mať možnosť poskytnúť svoj súhlas so zhromažďovaním osobných informácií o vašom dieťaťu prostredníctvom lokality LIM. Ak poskytnete svoj súhlas, pošleme vám potvrdzovací e-mail s odkazom na aktiváciu účtu vášho dieťaťa. Ako rodič alebo zákonný zástupca máte kontrolu nad osobnými informáciami vášho dieťaťa. Ak kedykoľvek budete chcieť vymazať osobné údaje vášho dieťaťa z našej databázy, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných informácií uvedených v tejto časti.
Ak si uvedomíme, že dieťa vo veku do 13 rokov odovzdalo svoje osobné údaje na tejto stránke, tieto informácie použijeme iba na to, aby sme priamo dieťaťu odpovedali, že ho rodičia súhlasia s tým, , Ak sa dozvieme, že sme zhromaždili osobné údaje o dieťati mladšom ako 13 rokov spôsobom, ktorý je v rozpore so zákonom, okamžite ich vymazame z našej databázy.
Ak máte akékoľvek otázky o tom, ako zvládneme súkromie detí, kontaktujte nás na adrese:
Language in Motion LLC PO Box 930233 Verona, WI 53593-0233 (608) 514-1518 hello@limlessons.com
VIII. Vaše práva a možnosti
Máte právo na prístup, aktualizáciu, zmenu alebo vymazanie osobných údajov.
K osobným údajom môžete pristupovať, aktualizovať ich, meniť alebo vymazávať buď priamo vo svojom účte, alebo nás môžete kontaktovať na adrese hello@limlessons.com a požiadať o požadované zmeny. Svoje ďalšie práva (vrátane vymazania svojho účtu a osobných údajov) môžete uplatniť tak, že nás kontaktujete na tej istej e -mailovej adrese.
Môžete sa tiež rozhodnúť neprijímať marketingové oznámenia zmenou predvolieb vo svojom účte alebo dodržiavaním pokynov na odhlásenie z takejto komunikácie.
Vždy sa môžete rozhodnúť neposkytovať informácie na našich stránkach, aj keď to môže narušiť vašu schopnosť využívať výhody tejto stránky a našich služieb. Ak zo stránky odstránite informácie, kópie môžu zostať viditeľné na stránkach uložených vo vyrovnávacej pamäti alebo ak tieto informácie skopírovali alebo uložili iní používatelia. Po deaktivácii vášho účtu môžeme uchovávať informácie (vrátane informácií o vašom profile) na účely opätovnej aktivácie a/alebo auditu. Po odstránení vášho účtu budú všetky osobné údaje úplne a natrvalo vymazané a nebudú sa dať získať, ak sa v budúcnosti rozhodnete používať túto stránku.
Okrem toho, ak sa spoliehame na súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, máte právo ho kedykoľvek odvolať. Ak tak urobíte, nebude to mať vplyv na zákonnosť akéhokoľvek spracovania vašich údajov, ktoré bolo dokončené pred odvolaním vášho súhlasu.
IX. Používatelia mimo Spojených štátov
Táto stránka je hostiteľom v Spojených štátoch amerických a riadi sa právom Spojených štátov. Ak používate túto stránku mimo USA, buďte si vedomí toho, že vaše údaje budú prenesené, uložené a spracované v Spojených štátoch, kde sa nachádzajú naše servery a databázy. Používaním tejto stránky súhlasíte s prenosom informácií do krajín mimo vašej krajiny trvalého pobytu.
X. Zmeny týchto pravidiel
Neustále zlepšujeme a pridávame funkcie a funkčnosť tejto stránky a služby, ktoré ponúkame prostredníctvom tejto stránky. V dôsledku týchto zmien alebo zmien v právnych predpisoch budeme musieť aktualizovať alebo upraviť tieto pravidlá. Spoločnosť LIM si preto vyhradzuje právo aktualizovať alebo upravovať tieto Pravidlá kedykoľvek tak, že na tejto webovej stránke uverejní upravenú verziu týchto Pravidiel. Upozorníme na akékoľvek podstatné zmeny v týchto pravidlách prostredníctvom e-mailu. Pokračovanie v používaní týchto stránok signalizuje súhlas s aktualizovanými alebo revidovanými podmienkami týchto pravidiel. Mali by ste z času na čas navštíviť túto stránku, aby sme mohli skontrolovať všetky zmeny, ktoré sme mohli vykonať.
Kontaktuj nás
Language in Motion LLC PO Box 930233 Verona, WI 53593-0233 (608) 514-1518 hello@limlessons.com
LIM lekcie Podmienky používania stránok
Naposledy zmenené: 1. augusta 2016
Vitajte na webe LIM Lessons, webe pre Language in Motion, LLC., PRESUNTE SA NECHAJTE A PREČÍTAJTE SI TÚTO ZMLUVU VEŠKOLO, SKÔR NEŽ VSTÚPETE NA NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY, NEBO POUŽIJETE AKÝKOĽVEK Z NAŠICH PRODUKTOV ALEBO SLUŽIEB.
Prijatie Podmienok používania
Tieto podmienky používania uzatvárajú Vy medzi vami ako návštevníkom tejto Stránky a spoločnosťou Language in Motion, LLC („Spoločnosť“, „my“ alebo „nás“). Nasledujúce zmluvné podmienky spolu s dokumentmi, ktoré ich výslovne zahŕňajú ako odkaz (ďalej spoločne len „Podmienky používania“), upravujú váš prístup kLIM Lessons a jeho použitie vrátane obsahu, funkcií, jazykových lekcií a služieb ( súhrnne „služba“) ponúkaná na LIM Lessons (ďalej len „stránka“) alebo prostredníctvom neho, či už ako hosť alebo registrovaný užívateľ.
Používaním tejto stránky akceptujete a súhlasíte s tým, že budete viazaní a dodržiavať tieto Podmienky používania a naše Zásady ochrany osobných údajov, ktoré nájdete na stránke [www.limlessons.com/en/tos]. Ak nechcete súhlasiť s týmito Podmienkami používania alebo Pravidlami ochrany osobných údajov, nesmiete na tieto stránky používať ani používať.
MUSÍTE byť 14 rokov alebo starší, aby ste požadovali a zaplatili za lekcie lekcií LIM bez výslovného súhlasu rodičov. Ak ste vo veku 13 rokov alebo mladší, musíte mať rodiča alebo zákonného zástupcu, ktorý dokončí žiadosť o platbu a platobný proces. Pre študentov vo veku 13 rokov alebo mladších musí váš rodič alebo zákonný zástupca zadať svoju e-mailovú adresu, aby dokončil žiadosť o platbu a platobný proces skôr, než použijete službu LIM lekcií. Prečítajte si túto dohodu so svojím rodičom alebo zákonným zástupcom, aby ste obaja pochopili, ako fungujú LIM lekcie a aké obmedzenia sa vzťahujú na vaše používanie našich stránok a služieb.
Súhlasíte s tým, že budete dodržiavať všetky miestne pravidlá vrátane, bez obmedzenia, pravidiel o internete, bezpečnosti údajov alebo súkromia. Konkrétne súhlasíte s tým, že budete dodržiavať všetky platné zákony týkajúce sa prenosu technických údajov vyvezených zo Spojených štátov alebo krajiny, v ktorej máte bydlisko. Okrem toho beriete na vedomie, že ak žijete v krajine mimo Spojených štátov, vaše osobné údaje môžu byť prenesené mimo vašej domovskej krajiny. Používaním tejto stránky súhlasíte s týmto prevodom. Okrem toho, ak máte bydlisko v krajine, ktorá je zakázaná zákonom, nariadením, zmluvou alebo administratívnym aktom, aby vstúpili do obchodných vzťahov so Spojenými štátmi alebo jej občanmi, nemôžete túto stránku používať. Takéto krajiny môžu zahŕňať Kubu, Irán, Irak, Severnú Kóreu, Srbsko, Sýriu a Sudán a je vašou zodpovednosťou zaistiť, aby ste v tomto ohľade dodržiavali právne predpisy USA.
Všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené týmito podmienkami používania, sú vyhradené spoločnosťou.
Zmeny podmienok používania
Tieto Podmienky používania môžeme z času na čas revidovať a aktualizovať podľa vlastného uváženia. Keď tak urobíme, upravíme vyššie uvedený „naposledy zmenený“ dátum. Všetky zmeny sú účinné okamžite, keď ich uverejníme, a vzťahujú sa na všetok prístup a použitie stránky následne.
Vaše pokračovanie v používaní Stránok po uverejnení revidovaných Podmienok používania znamená, že prijímate zmeny a súhlasíte s nimi. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať túto stránku, aby ste si boli vedomí akýchkoľvek zmien, pretože sú pre vás záväzné. Ak nesúhlasíte s žiadnym z týchto podmienok ani s budúcimi zmluvnými podmienkami, nepoužívajte tento web alebo službu ani ho nepristupujte (ani neprestúpite).
Prístup na stránku a zabezpečenie účtu
Vyhradzujeme si právo odstrániť alebo zmeniť túto stránku a akúkoľvek službu alebo materiál, ktoré poskytujeme na stránkach, podľa nášho vlastného uváženia bez upozornenia. Nezodpovedáme, ak z akéhokoľvek dôvodu nie je kedykoľvek alebo kedykoľvek k dispozícii časť alebo časť stránky. Z času na čas môžeme obmedziť prístup k niektorým častiam Stránky alebo k celej lokalite používateľom vrátane registrovaných používateľov.
Ste zodpovední za:
• Urobiť všetky potrebné opatrenia, aby ste mali prístup na stránku. • Zabezpečenie toho, aby všetky osoby, ktoré pristupujú na stránku prostredníctvom vášho internetového pripojenia, boli oboznámené s týmito podmienkami používania a dodržiavali ich.
Ak chcete získať prístup k tejto lokalite alebo k niektorým zdrojom, ktoré ponúka, môžete vás požiadať o poskytnutie určitých registračných údajov alebo iných informácií. Podmienkou vášho používania stránky je to, že všetky informácie, ktoré ste poskytli na stránkach, sú správne, aktuálne a úplné. Súhlasíte s tým, že všetky informácie, ktoré poskytnete na registráciu na tomto webe alebo iným spôsobom vrátane, ale nie výlučne, prostredníctvom použitia akýchkoľvek interaktívnych funkcií na Stránke, sa riadia našimi Pravidlami ochrany osobných údajov [www.limlessons.com/en/tos] a súhlasíte so všetkými opatreniami, ktoré prijmeme v súvislosti s vašimi informáciami v súlade s našimi pravidlami ochrany osobných údajov.
Ak ste ako súčasť našich bezpečnostných postupov zvolili alebo máte k dispozícii meno používateľa, heslo alebo akékoľvek iné informácie, musíte tieto informácie považovať za dôverné a nesmiete ich prezradiť žiadnej inej osobe alebo subjektu. Tiež potvrdzujete, že váš účet je pre vás osobný a súhlasíte s tým, že nebudete poskytovať inej osobe prístup na tento web alebo jeho časti pomocou vášho užívateľského mena, hesla alebo iných bezpečnostných informácií. Súhlasíte s tým, že nás okamžite upovedomíte o každom neoprávnenom prístupe alebo používaní vášho používateľského mena alebo hesla alebo akéhokoľvek iného porušenia bezpečnosti. Súhlasíte tiež s tým, že skončíte s účtom na konci každej relácie. Pri výkone svojho účtu z verejného alebo zdieľaného počítača by ste mali venovať osobitnú opatrnosť, aby ostatní nemali možnosť zobraziť alebo zaznamenať vaše heslo alebo iné osobné informácie.
Máme právo zakázať akékoľvek používateľské meno, heslo alebo iný identifikátor, či už ste si vybrali alebo nám poskytli, kedykoľvek podľa nášho vlastného uváženia z akéhokoľvek alebo žiadneho dôvodu vrátane toho, ak ste podľa nášho názoru porušili akékoľvek ustanovenie týchto Podmienky používania.
Práva duševného vlastníctva
Stránky a ich celý obsah, funkcie a funkčnosť (vrátane, ale neobmedzujúc sa na všetky informácie, softvér, text, displeje, obrázky, video a zvuk a ich dizajn, výber a usporiadanie) sú vo vlastníctve spoločnosti, jej poskytovateľov licencií alebo iných poskytovateľov takýchto materiálov a sú chránené právnymi predpismi Spojených štátov a medzinárodných autorských práv, ochranných známok, patentov, obchodného tajomstva a iných práv duševného vlastníctva alebo vlastníckych práv.
Tieto Podmienky používania vám poskytujú obmedzenú, osobnú, nevýhradnú, neprevoditeľnú, bezplatne odvolateľnú licenciu na používanie Stránky len na osobné, nekomerčné použitie. Spoločnosť môže kedykoľvek z akéhokoľvek dôvodu alebo z akéhokoľvek dôvodu túto licenciu vypovedať. Nesmiete reprodukovať, distribuovať, upravovať, vytvárať odvodené diela, verejne zobrazovať, verejne vykonávať, publikovať, sťahovať, ukladať alebo prenášať akýkoľvek materiál na našich stránkach s výnimkou nasledujúcich:
• Váš počítač môže dočasne ukladať kópie takýchto materiálov v pamäti RAM, čo je spojené s prístupom a prezeraním týchto materiálov. • Môžete ukladať súbory, ktoré váš webový prehľadávač automaticky ukladá do vyrovnávacej pamäte na účely vylepšenia zobrazenia. • Môžete si vytlačiť jednu kópiu primeraného počtu stránok na svoje osobné, nekomerčné použitie a nie na ďalšiu reprodukciu, publikovanie alebo distribúciu. • Ak poskytujeme na stiahnutie stolové, mobilné alebo iné aplikácie, môžete si do svojho počítača alebo mobilného zariadenia stiahnuť jednu kópiu výhradne pre svoje osobné, nekomerčné použitie za predpokladu, že súhlasíte s tým, že ste na našu licenčnú zmluvu s koncovým používateľom viazaní. aplikácie. • Ak poskytujeme funkcie sociálnych médií s určitým obsahom, môžete podniknúť kroky, ktoré sú týmito funkciami povolené.
Nesmiete:
• Upravovať kópie akýchkoľvek materiálov z tejto stránky. • Akékoľvek ilustrácie, fotografie, video alebo audio sekvencie alebo grafiku používajte oddelene od sprievodného textu. • Z kópií materiálov z tejto stránky odstráňte alebo pozmeňte akékoľvek oznámenia o autorských právach, ochranných známkach alebo iných vlastníckych právach.
Nesmiete pristupovať ani používať na žiadne komerčné účely žiadnu časť stránky alebo akékoľvek služby alebo materiály dostupné prostredníctvom tejto stránky. Ak chcete na webe použiť akékoľvek iné materiály, ako sú uvedené v tejto časti, odošlite svoju žiadosť na adresu: hello@limlessons.com.
Ak budete tlačiť, kopírovať, upravovať, sťahovať alebo inak používať alebo poskytnúť akejkoľvek inej osobe prístup k akejkoľvek časti webových stránok v rozpore s Podmienkami používania, vaše právo používať tento web okamžite prestane fungovať a musíte, podľa nášho výberu, vrátiť alebo zničiť všetky kópie materiálov, ktoré ste urobili. Žiadne právo, titul alebo záujem na Stránke alebo na akýkoľvek obsah na Stránke nie sú prenesené na vás a všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené, sú vyhradené spoločnosťou. Akékoľvek použitie stránky, ktoré nie je výslovne povolené týmito podmienkami používania, je porušením týchto podmienok používania a môže porušovať autorské práva, ochranné známky a iné zákony.
ochranné známky
Názov spoločnosti, logo spoločnosti a všetky súvisiace názvy, logá, názvy produktov a služieb, dizajny a slogany sú ochrannými známkami spoločnosti alebo jej pridružených spoločností alebo poskytovateľov licencií. Tieto značky nesmiete používať bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Všetky ostatné mená, logá, názvy produktov a služieb, návrhy a slogany na tejto stránke sú obchodnými značkami ich príslušných vlastníkov.
Zakázané použitia
Stránku môžete používať iba na zákonné účely av súlade s týmito podmienkami používania. Súhlasíte s tým, že stránky nebudete používať:
• akýmkoľvek spôsobom, ktorý porušuje všetky príslušné federálne, štátne, miestne alebo medzinárodné zákony alebo nariadenia (vrátane, okrem iného, všetkých zákonov týkajúcich sa exportu údajov alebo softvéru do a z USA alebo iných krajín). • Za účelom vykorisťovania, poškodzovania alebo pokusu o vykorisťovanie alebo poškodenie neplnoletých osôb akýmkoľvek spôsobom tým, že ich vystavíte nevhodnému obsahu, požiadate o informácie umožňujúce identifikáciu osôb alebo inak. • Vysielať alebo obstarávať zasielanie akýchkoľvek reklamných alebo propagačných materiálov [bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu], vrátane akejkoľvek „nevyžiadanej pošty“, „reťazového listu“ alebo „spamu“ alebo akéhokoľvek iného podobného obťažovania. • Vydávať sa za inú osobu alebo sa pokúsiť vydávať sa za spoločnosť, zamestnanca spoločnosti, iného používateľa alebo akúkoľvek inú osobu alebo subjekt (vrátane, ale bez obmedzenia, použitia e-mailových adries alebo krycích mien spojených s niektorým z vyššie uvedených). • Zapojiť sa do akýchkoľvek iných konaní, ktoré obmedzujú alebo bránia komukoľvek používať alebo využívať stránky, alebo ktoré, ako určíme my, môžu poškodiť spoločnosť alebo používateľov stránok alebo vystaviť ich zodpovednosti.
Okrem toho súhlasíte, že:
• Používajte Stránku akýmkoľvek spôsobom, ktorý by mohol deaktivovať, preťažiť, poškodiť alebo narušiť Stránku alebo zasahovať do jej používania inou stranou, vrátane ich schopnosti zapojiť sa do aktivít v reálnom čase cez Stránku. • Používajte akékoľvek roboty, pavúky alebo iné automatické zariadenia, procesy alebo prostriedky na prístup na web na akýkoľvek účel, vrátane monitorovania alebo kopírovania akéhokoľvek materiálu na webe. • Používajte akýkoľvek manuálny proces na monitorovanie alebo kopírovanie akéhokoľvek materiálu na Stránke alebo na akékoľvek iné neoprávnené účely bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu. • Používajte akékoľvek zariadenie, softvér alebo rutinu, ktorá narúša správne fungovanie stránky. • Zavádzať akékoľvek vírusy, trójske kone, červy, logické bomby alebo iný materiál, ktorý je škodlivý alebo technologicky škodlivý. • Pokúsiť sa získať neoprávnený prístup, zasahovať, poškodzovať alebo narušiť akékoľvek časti lokality, server, na ktorom je lokalita uložená, alebo akýkoľvek server, počítač alebo databázu pripojenú k tejto lokalite. • Útok na web prostredníctvom útoku odmietnutia služby alebo distribuovaného útoku odmietnutia služby. • V opačnom prípade sa pokúste zasahovať do správneho fungovania stránky.
Zakázané správanie v lekciách: V súvislosti s vašou účasťou na akýchkoľvek lekciách súhlasíte s tým, že nebudete vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by porušovala, zneužívala alebo porušovala práva duševného vlastníctva tretích strán alebo ktorá je nezákonná, hanlivá, urážlivá, výhružná, pornografická, obťažujúca, nenávistné, rasovo alebo etnicky urážlivé alebo povzbudzujúce konanie, ktoré by sa považovalo za trestný čin, spôsobilo občianskoprávnu zodpovednosť, porušilo akýkoľvek zákon alebo je inak nevhodné. Súhlasíte s účasťou na lekciách výlučne na účely výučby a štúdia jazykov. LIM môže kedykoľvek odstrániť akéhokoľvek používateľa, ktorý na základe vlastného úsudku LIM porušuje túto dohodu. Ak chcete nahlásiť akúkoľvek nevhodnú aktivitu v súvislosti s lekciou, pošlite e-mail na adresu hello@limlessons.com.
LIM môže kedykoľvek odstrániť alebo obmedziť profil ktoréhokoľvek lektora, ktorý sa na základe vlastného úsudku LIM zapojí do tohto zakázaného správania: • Výmena osobných kontaktných informácií. • Nesprávne alebo nesprávne potvrdenie ukončenia alebo neúspešného absolvovania lekcií. • Vytvorenie viac ako jedného účtu učiteľa. • Poskytnutie falošnej identity alebo falošných informácií vo svojom profile tútora. • Poskytovanie falošných informácií žiakom o LIM a službe. • Zapojenie sa do sprostredkovania. • Nedodanie potvrdenej hodiny. • Odmietnutie akceptovať storno podmienky. • Nezahŕňajú úplné poznámky pre tútora. • Nezahŕňajte domácu úlohu s jasnými pokynmi, ktoré sú vhodné pre potreby ich žiaka počas ich hodiny. • Posielanie agresívnych alebo hrozivých správ alebo e-mailov na našu zákaznícku podporu.
Falošné informácie: V súvislosti s používaním služby, webovej lokality a aplikácie sa ďalej vyjadrujete za to, že nebudete: (i) zdieľať alebo publikovať nepravdivé informácie alebo nepravdivé vyhlásenia, ktoré by mohli poškodiť spoločnosť LIM alebo akúkoľvek tretiu stranu; (ii) predkladať materiál, ktorý je nezákonný, urážlivý, urážlivý, ohrozujúci, pornografický, obťažujúci, nenávistný, rasovo alebo etnicky urážlivý, alebo povzbudzuje správanie, ktoré by sa považovalo za trestný čin, spôsobilo občianskoprávnu zodpovednosť, porušilo akýkoľvek zákon alebo bolo inak nevhodné; alebo (iii) inzercia pošty alebo žiadosť o podnikanie. Spoločnosť LIM nepodporuje žiadne stanoviská, odporúčania ani rady, ktoré vyjadrili tútori alebo študenti a spoločnosť LIM výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť v súvislosti s takýmito názormi, odporúčaniami alebo radami.
Príspevky používateľov
Táto stránka môže obsahovať vývesky, diskusné miestnosti, osobné webové stránky alebo profily, fóra, nástenky a ďalšie interaktívne prvky (súhrnne „interaktívne služby“), ktoré umožňujú používateľom uverejňovať, odosielať, uverejňovať, zobrazovať alebo prenášať iným používateľom alebo iné osoby (ďalej len „uverejňovať“) obsah alebo materiály (ďalej len „príspevky používateľov“) na tejto stránke alebo prostredníctvom nej.
Všetky príspevky používateľa musia byť v súlade s normami obsahu stanovenými v týchto Podmienkach používania.
Akýkoľvek príspevok používateľa, ktorý uverejníte na stránkach, sa bude považovať za nedôverný a nechránený. Poskytnutím ľubovoľného príspevku používateľa na lokalite udeľujete nám a [našim pobočkám a poskytovateľom služieb a každému z nich a] našim [príslušným] používateľom licencie, nástupcom a prideľuje právo používať, reprodukovať, upravovať, vykonávať, zobrazovať, distribuovať a inak sprístupniť tretím stranám takéto materiály [na akýkoľvek účel alebo podľa nastavení vášho účtu].
Vyhlasujete a zaručujete, že:
• Vlastníte alebo kontrolujete všetky práva v súvislosti s Príspevkami používateľa a máte právo udeliť vyššie uvedenú licenciu nám a našim pridruženým spoločnostiam a poskytovateľom služieb a každému z nich a našim príslušným držiteľom licencie, nástupcom a postupníkom. • Všetky vaše príspevky od používateľov robia a budú v súlade s týmito podmienkami používania.
Chápete a uznávate, že ste zodpovední za akékoľvek príspevky používateľov, ktoré odovzdáte alebo prispievate, a vy, nie spoločnosť, nesiete plnú zodpovednosť za takýto obsah, vrátane jeho zákonnosti, spoľahlivosti, presnosti a vhodnosti.
Nie sme zodpovední ani zodpovední za žiadnu tretiu stranu za obsah alebo správnosť akýchkoľvek Príspevkov používateľa, ktoré ste vložili vy alebo iný užívateľ Stránky.
Monitorovacie hodiny
Lekcie môžu byť zaznamenané alebo monitorované spoločnosťou LIM prostredníctvom poskytovateľa videokonverzácie TokBox. Týmto súhlasíte s tým, že: (i) monitorujete alebo zaznamenávate akúkoľvek lekciu, ktorej sa zúčastňujete; (ii) LIM používanie takýchto záznamov na obchodné účely vrátane, okrem iného, na účely ako je riešenie sporov a zlepšenie služby; (iii) takéto zaznamenanie bolo sprístupnené druhej strane lekcie; (iv) takéto nahrávky sú k dispozícii na prešetrenie, (vi) takéto zaznamenávanie používa alebo zverejňuje spoločnosť LIM v rozsahu, ktorý vyžaduje zákon alebo právny postup, alebo v rozsahu, ktorý LIM považuje za nevyhnutný na účely presadzovania alebo ochrany svojich práv. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa technológie Tokbox a jej postupov, môžete navštíviť webovú stránku TokBox a dozvedieť sa, ako kontaktovať spoločnosť TokBox na adrese http://www.tokbox.com.
Monitorovanie a presadzovanie; ukončenie
Máme právo na:
• Odstráňte alebo odmietnite uverejňovať príspevky používateľa z akéhokoľvek alebo žiadneho dôvodu podľa nášho vlastného uváženia.
• Urobte akékoľvek kroky v súvislosti s akýmkoľvek príspevkom používateľa, ktorý považujeme za potrebný alebo vhodný podľa nášho vlastného uváženia, vrátane toho, ak sa domnievame, že takýto príspevok používateľa porušuje Podmienky používania, vrátane noriem obsahu, porušuje akékoľvek právo duševného vlastníctva alebo iné právo ktoréhokoľvek osobe alebo subjekte, ohrozuje osobnú bezpečnosť používateľov webových stránok alebo verejnosti alebo môže spôsobiť zodpovednosť za spoločnosť.
• Oznamte svoju totožnosť alebo iné informácie o vás, keď sa domnievame, že takéto opatrenie je potrebné na dodržiavanie zákonov, presadzovanie našich pravidiel stránok alebo na ochranu našich práv (vrátane práv duševného vlastníctva a práva na súkromie), majetku a/alebo bezpečnosti , a to od vás alebo tretích strán, ktoré pomáhajú prevádzkovať našu stránku a poskytovať službu.
• Urobte primerané právne kroky, vrátane, bez obmedzenia, postúpenie orgánom činným v trestnom konaní za akékoľvek neoprávnené alebo neoprávnené použitie Stránky.
• Ukončite alebo pozastavte svoj prístup k celému miestu alebo jeho časti pre [akýkoľvek alebo žiadny dôvod, vrátane, bez obmedzenia, akéhokoľvek porušenia týchto Podmienok používania.
Bez obmedzenia vyššie uvedeného sme oprávnení plne spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní alebo súdnymi príkazmi, ktoré žiadajú alebo nás nariaďujú zverejniť totožnosť alebo iné informácie o každom, kto posiela akýkoľvek materiál na tejto stránke alebo prostredníctvom tejto stránky. VYCHÁDZAJTE A PODPORUJTE SPOLOČNOSŤ A JEJ SÚČASTI, LICENCIE A POSKYTOVATELIA SLUŽIEB ZO AKÝCHKOĽVEK NÁROKOV VYPLÝVAJÚCICH Z AKÝCHKOĽVEK OPATRENÍ PRIJATÝCH VŠETKÝMI PRÍSLUŠNÝMI STRANAMI V PRÍPADE ALEBO VYPLÝVAJÚCICH Z JEHO VYŠETROVANIA A ZA AKÉKOĽVEK OPATRENIA ZÍSKANÉ DÔSLEDKOU VYŠETROVANIA TÝMTO STRÁNKY ALEBO ZÁSTUPCKY SPRAVOVANIA PRÁVA.
Nezabezpečujeme však, aby sme skontrolovali všetky materiály predtým, než budú zverejnené na stránkach, a po odoslaní nezabezpečia okamžité odstránenie nevhodného materiálu. Z tohto dôvodu nepreberáme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek konanie alebo nečinnosť týkajúcu sa prenosu, komunikácie alebo obsahu poskytovaných akýmkoľvek používateľom alebo treťou stranou. Nemáme žiadnu zodpovednosť voči komukoľvek za výkonnosť alebo neúspech činností opísaných v tejto časti.
Normy obsahu
Tieto štandardy obsahu sa vzťahujú na všetky a všetky príspevky používateľov a použitie interaktívnych služieb. Príspevky používateľov musia byť v plnom rozsahu v súlade so všetkými platnými federálnymi, štátnymi, miestnymi a medzinárodnými zákonmi a predpismi. Bez obmedzenia vyššie uvedeného, ​​príspevky používateľa nesmú:
• Obsahujte akýkoľvek materiál, ktorý je hanlivý, obscénny, nemravný, urážlivý, urážlivý, obťažujúci, násilný, nenávistný, zápalový alebo inak nepríjemný.
• Podporovať sexuálne explicitné alebo pornografické materiály, násilie alebo diskrimináciu na základe rasy, pohlavia, náboženstva, národnosti, zdravotného postihnutia, sexuálnej orientácie alebo veku.
• porušovať akýkoľvek patent, ochrannú známku, obchodné tajomstvo, autorské práva alebo iné duševné vlastníctvo alebo iné práva akejkoľvek inej osoby.
• porušiť zákonné práva (vrátane práv na propagáciu a súkromie) iných osôb alebo obsahovať akýkoľvek materiál, ktorý by mohol viesť k vzniku občianskoprávnej alebo trestnej zodpovednosti podľa platných zákonov alebo nariadení alebo inak môže byť v rozpore s týmito podmienkami používania a ochranou osobných údajov Pravidlá [pozri vyššie].
• Pravdepodobne klamete každú osobu. • Propagovať akúkoľvek nezákonnú činnosť alebo obhajovať, propagovať alebo pomáhať pri každom protiprávnom konaní.
• Príčinou obťažovania, nepríjemnosti alebo zbytočnej úzkosti alebo pravdepodobnosti rozrušenia, rozpakov, poplachu alebo obťažovania ktorejkoľvek inej osoby.
• zosobňovať akúkoľvek osobu alebo skresľovať vašu totožnosť alebo pridruženie k akejkoľvek osobe alebo organizácii.
• Zapojte sa do komerčných aktivít alebo predajov, ako sú súťaže, lotérie a iné propagačné akcie, výmeny alebo reklama.
• Vytvorte dojem, že vychádza z nás alebo od akejkoľvek inej osoby alebo subjektu, ak tomu tak nie je.
Spoliehanie sa na informácie
Informácie prezentované na stránke alebo prostredníctvom tejto stránky sú k dispozícii výlučne na všeobecné informačné účely. Nemáme záruku správnosti, úplnosti alebo užitočnosti týchto informácií. Akékoľvek dôveryhodné informácie, ktoré máte k týmto informáciám, sú prísne na vlastné riziko. Odmietame všetku zodpovednosť a zodpovednosť vyplývajúcu z akejkoľvek závislosti na týchto materiáloch od vás alebo akéhokoľvek iného návštevníka na Stránke alebo ktokoľvek, kto by mohol byť informovaný o akomkoľvek jeho obsahu.
Tieto stránky môžu zahŕňať obsah poskytnutý tretími stranami vrátane materiálov poskytnutých inými používateľmi, blogermi a poskytovateľmi licencií tretej strany, syndikátormi, agregátormi a/alebo službami pre vytváranie prehľadov. Všetky vyjadrenia a/alebo názory vyjadrené v týchto materiáloch a všetky články a odpovede na otázky a iný obsah, s výnimkou obsahu poskytnutého Spoločnosťou, sú výlučne názormi a zodpovednosťou osoby alebo subjektu, ktorý tieto materiály poskytuje. Tieto materiály nevyhnutne neodrážajú názor spoločnosti. Nie sme zodpovední ani zodpovední voči vám ani žiadnej tretej strane za obsah alebo presnosť akýchkoľvek materiálov poskytovaných tretími stranami.
Výučba jazyka je teraz jednoduchšia - začnite už dnes!
Plánovať teraz
Pripojte sa k viac ako 36,000 spokojných študentov jazykov!
Symbol jazykovej znalosti CEFR
Naše úrovne lekcií sú v súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom
Logo lekcií LIM
© Language in Motion LLC 2019