,
Log in
Start uw lessen
Log in
Inschrijven
Voorwaarden
Servicevoorwaarden
LIM Lessons Site Servicevoorwaarden en Privacy
Ingangsdatum: 23 februari 2019
LIM Lessons ("LIM" of "wij") respecteren uw privacy en het beschermen van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons. Voor de doeleinden van dit Privacybeleid ("Beleid") verwijst "Persoonlijke Informatie" naar informatie die, alleen of in verband met andere informatie, u mogelijk kan identificeren. Dit Beleid ("Beleid") heeft betrekking op het verzamelen en gebruiken van informatie in verband met deze website ("Site"). Door deze Site te gebruiken, gaat u akkoord met de voorwaarden, bepalingen en praktijken die in dit Beleid en onze Servicevoorwaarden worden beschreven.
I. Informatie die we verzamelen
Wanneer u zich registreert op onze Site, geeft u ons persoonlijke informatie zoals uw naam, e-mailadres en uw locatie.
Wanneer u een profiel aanmaakt en/of taalbegeleider of leerling wordt, geeft u ons bepaalde persoonlijke gegevens zoals uw voor- en achternaam, e-mailadres, geboortedatum en de stad waar u woont. Je geeft ons ook andere informatie waarmee we je ervaring als docent of leerling kunnen personaliseren, zoals gebruikersnaam en wachtwoord, taalvoorkeur (inclusief type, niveau, niveau en focus voor leerlingen), geslacht, tijdzone, moedertaal, interesses , onderwijs en het huidige beroep. U kunt ook uw voorkeur aangeven voor het ontvangen van de LIM-nieuwsbrief, updates van onze blog en kortingen op lessen. Bovendien hebt u de mogelijkheid om een ​​profielfoto te maken.
We verzamelen ook alle informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt tijdens het gebruik van onze Site of in verband met onze diensten. We kunnen automatisch informatie ontvangen over uw gebruik van deze website, inclusief uw IP-adres, browserinformatie en de datum en tijd van uw bezoek.
We gebruiken een live videoplatform beheerd door TokBox Inc. om u de mogelijkheid te bieden om via live video te chatten. TokBox slaat een opname op van de videochat op hun servers en geeft ons toegang tot die gegevens. Vanaf de datum van dit privacybeleid stelt Tokbox's gebruiksvoorwaarden dat TokBox, in verband met de werking van zijn videoplatform, bepaalde persoonlijke niet-identificeerbare informatie alsmede geaggregeerde gebruikersinformatie en statistieken, zoals het aantal unieke gebruikers, aantal sessies en totaal aantal minuten gestreamd. TokBox kan dergelijke informatie zelf opslaan of deze informatie kan worden opgeslagen door en worden gedeeld met TokBox-partners, agenten, serviceproviders en huidige en toekomstige zakelijke partners. TokBox gebruikt de voorgaande informatie voor het leveren, verbeteren, vermarkten en verbeteren van haar producten en diensten en voor andere legale zakelijke doeleinden. "Als u meer informatie wilt over TokBox's verzameling, gebruik of openbaarmaking van informatie, kunt u contact opnemen met TokBox via de contactinformatie die beschikbaar is gesteld op de TokBox-website op http://www.tokbox.com. Als u deelneemt aan een videochat-sessie op de site of app, kan de sessie worden opgenomen zoals hierboven en in de gebruikersovereenkomst. We kunnen dergelijke opnames gebruiken voor onze interne bedrijfsdoeleinden, inclusief maar niet beperkt tot het oplossen van geschillen en het verbeteren van onze service. De opname kan individueel ter beschikking worden gesteld voor beoordeling.
II. Hoe we de informatie gebruiken
We gebruiken de informatie die we verzamelen op verschillende manieren, zoals het reageren op uw lesaanvragen, u verbinden met andere gebruikers voor lessen, u relevante cursussen aanbieden, uw ervaring met onze Site en diensten verbeteren en met u communiceren.
III. Informatie die we delen met anderen
Wij verkopen uw persoonlijke informatie niet, verhandelen of anderszins niet aan derden, tenzij we u hiervan vooraf op de hoogte brengen. Dit geldt niet voor partners voor webhosting en andere partijen die ons helpen onze website te exploiteren, ons bedrijf te leiden, betalingen te verwerken of onze diensten te verlenen ("Andere partijen"), met wie we uw persoonlijke gegevens kunnen delen voor dergelijke doeleinden.
Wij kunnen uw informatie, inclusief uw persoonlijke informatie, delen of overdragen wanneer wij van mening zijn dat dergelijke actie noodzakelijk is om te voldoen aan de wet, ons Sitebeleid te handhaven of om onze rechten, eigendom en/of veiligheid, of die van u of onze Andere partijen.
Niet-persoonlijk identificeerbare bezoekersinformatie kan aan derden worden verstrekt voor marketing, reclame of andere vormen van gebruik. Deze partijen kunnen u niet identificeren op basis van deze anonieme informatie.
IV. Links van derden
Op deze Site kunnen we links naar websites van derden opnemen die een afzonderlijk en onafhankelijk privacybeleid bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken of inhoud van deze externe websites en raden u aan het privacybeleid van dergelijke sites die u bezoekt te lezen en te lezen.
V. Cookies
Om deze site te verbeteren, maakt LIM gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die via uw webbrowser naar de harde schijf van uw computer worden overgebracht. Cookies stellen de systemen van de site of de serviceprovider in staat om uw browser te herkennen en ons informatie te verstrekken over hoe onze website wordt gebruikt, zoals de taal- en locatievoorkeuren van een gebruiker.
U kunt opt-out van het ontvangen van cookies van het gebruik van deze site door de instructies in uw webbrowser te volgen, hoewel dit uw vermogen om volledig gebruik te maken van onze Site kan beïnvloeden.
VI. California Do Not Track Disclosures
Omdat LIM zijn klanten in de loop van de tijd en op websites van derden niet volgt om gerichte advertenties te bieden, reageert LIM niet op Do Not Track-signalen.
VII. Privacy van kinderen
LIM doet er alles aan om de privacy van kinderen en alle gebruikers te beschermen. Hoewel we niet specifiek op de markt brengen voor kinderen jonger dan 13 jaar, begrijpen we dat ouders onze site mogelijk namens hun kinderen willen gebruiken om ze in taallessen in te schrijven. Voordat we persoonlijke informatie van of over kinderen verzamelen, gebruiken of bekendmaken, vragen we toestemming van de ouder of wettelijke voogd. Als u namens uw kind een les aanvraagt, heeft u de mogelijkheid om uw bevestigende toestemming te geven voor het verzamelen van de persoonlijke gegevens van uw kind via de LIM-site. Als u uw toestemming geeft, sturen we u een bevestigingsmail met een link om het taalgebruiker-account van uw kind te activeren. Als ouder of wettelijke voogd hebt u de controle over de persoonlijke gegevens van uw kind. Als u op enig moment wenst dat de persoonlijke informatie van uw kind uit onze database wordt verwijderd, neem dan contact met ons op via de contactgegevens in deze sectie.
Als we ons ervan bewust worden dat een kind jonger dan 13 jaar zijn of haar persoonlijke gegevens op deze site heeft ingediend, zullen we die informatie alleen gebruiken om rechtstreeks op het kind te reageren om hem of haar te informeren dat ouderlijke toestemming noodzakelijk is om onze site te blijven gebruiken. . Als we vernemen dat we persoonlijke informatie over een kind onder de 13 jaar hebben verzameld op een manier die niet strookt met de wet, zullen we dergelijke informatie onmiddellijk uit onze database verwijderen.
Als u vragen heeft over hoe wij omgaan met de privacy van kinderen, neem dan contact met ons op:
Language in Motion LLC PO Box 930233 Verona, WI 53593-0233 (608) 514-1518 hello@limlessons.com
VIII. Keuzes en toegang
U kunt er altijd voor kiezen om geen informatie op onze Site te verstrekken, ook al kan dit uw vermogen om gebruik te maken van deze Site en onze services belemmeren.
Als u de persoonlijke gegevens die u eerder hebt verstrekt wilt bekijken, openen, bijwerken of corrigeren, kunt u dit doen door naar uw profiel te gaan of contact met ons op te nemen.
Als u geen e-mailcommunicatie van ons meer wenst te ontvangen, kunt u op de koppeling "opzeggen" klikken die beschikbaar is in de e-mails die we verzenden, of door contact met ons op te nemen.
IX. Gebruikers buiten de Verenigde Staten
Deze site wordt gehost in de Verenigde Staten en valt onder de wetgeving van de Verenigde Staten. Als u deze site buiten de Verenigde Staten gebruikt, moet u er rekening mee houden dat uw gegevens worden overgedragen aan, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten waar onze servers en databases zich bevinden. Door deze Site te gebruiken, stemt u in met de overdracht van informatie naar landen buiten uw woonland.
X. Wijzigingen in dit beleid
We zijn continu bezig met het verbeteren en toevoegen van de functies en functionaliteit van deze Site en de services die we via deze Site aanbieden. Als gevolg van deze wijzigingen of wijzigingen in de wet, moeten we dit beleid mogelijk bijwerken of herzien. LIM behoudt zich daarom het recht voor om dit beleid op elk moment bij te werken of te wijzigen door de herziene versie van dit beleid op deze webpagina te plaatsen. We zullen u per e-mail op de hoogte brengen van belangrijke wijzigingen in dit beleid. Als u deze Site blijft gebruiken, betekent dit dat u akkoord gaat met de bijgewerkte of herziene voorwaarden van dit beleid. Bezoek deze pagina van tijd tot tijd om eventuele wijzigingen te bekijken.
Neem contact met ons op
Language in Motion LLC PO Box 930233 Verona, WI 53593-0233 (608) 514-1518 hello@limlessons.com
LIM Lessons Site Gebruiksvoorwaarden
Laatst gewijzigd: 1 augustus 2016
Welkom bij LIM Lessons, de site voor Language in Motion, LLC. SCROLL EN LEES DEZE OVEREENKOMST IN ZIJN GEHEEL VOORDAT U TOEGANG KRIJGT TOT ONZE SITE OF EEN VAN ONZE PRODUCTEN OF DIENSTEN GEBRUIKT.
Aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden
Deze gebruiksvoorwaarden zijn aangegaan door en tussen u, als bezoeker van deze site, en Language in Motion, LLC ('Bedrijf', 'wij' of 'ons'). De volgende algemene voorwaarden, samen met alle documenten die ze expliciet opnemen door middel van verwijzing (gezamenlijk deze 'Gebruiksvoorwaarden'), regelen uw toegang tot en gebruik van LIM Lessons, inclusief alle inhoud, functionaliteit, taallessen en services ( gezamenlijk de 'Service') aangeboden op of via LIM Lessons (de 'Site'), zowel als gast als als geregistreerde gebruiker.
Door de Site te gebruiken, gaat u akkoord met en bent u gebonden aan deze Gebruiksvoorwaarden en ons Privacybeleid, te vinden op [www.limlessons.com/en/tos], hierin door verwijzing opgenomen. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden of het privacybeleid, mag u de site niet openen of gebruiken.
U MOET 14 jaar of ouder zijn om lessen op LIM Lessons aan te vragen en te betalen zonder uitdrukkelijke ouderlijke toestemming. Als u 13 jaar of jonger bent, moet u een ouder of wettelijke voogd hebben om het lesverzoek en het betalingsproces af te ronden. Voor studenten van 13 jaar of jonger moet uw ouder of wettelijke voogd zijn/haar e-mailadres invoeren om het lesverzoek en het betalingsproces te voltooien voordat u LIM Lessons's Service gebruikt. Beoordeel deze overeenkomst met je ouder of wettelijke voogd zodat je allebei begrijpt hoe LIM Lessons werken en welke beperkingen van toepassing zijn op jouw gebruik van onze site en diensten.
U stemt ermee in om te voldoen aan alle lokale regels, inclusief, maar niet beperkt tot, regels over internet, gegevensbeveiliging of privacy. In het bijzonder gaat u ermee akkoord te voldoen aan alle toepasselijke wetgeving met betrekking tot de verzending van technische gegevens die zijn geëxporteerd vanuit de Verenigde Staten of het land waarin u woont. Bovendien erkent u dat als u in een land buiten de Verenigde Staten woont, uw persoonlijke gegevens mogelijk buiten uw eigen land worden overgedragen. Door deze Site te gebruiken, stemt u in met deze overdracht. Als u daarnaast woont in een land dat bij wet, regelgeving, verdrag of administratieve handeling verboden is om handelsbetrekkingen aan te gaan met de Verenigde Staten of haar burgers, mag u deze Site niet gebruiken. Dergelijke landen kunnen Cuba, Iran, Irak, Noord-Korea, Servië, Syrië en Soedan zijn en het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u in dit opzicht voldoet aan de Amerikaanse wetgeving.
Alle rechten die niet op andere wijze uitdrukkelijk worden verleend door deze Gebruiksvoorwaarden, zijn voorbehouden aan het Bedrijf.
Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden
We kunnen deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken herzien en bijwerken. Als we dat doen, zullen we de 'laatst gewijzigde' datum die hierboven is vermeld, herzien. Alle wijzigingen worden onmiddellijk van kracht wanneer we ze publiceren en zijn daarna van toepassing op alle toegang tot en gebruik van de Site.
Uw voortdurende gebruik van de Site na het plaatsen van de herziene Gebruiksvoorwaarden betekent dat u de wijzigingen accepteert en hiermee instemt. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen, omdat deze bindend voor u zijn. Als u niet instemt met een van deze voorwaarden of toekomstige gebruiksvoorwaarden, mag u de Site of de Service niet gebruiken of er toegang tot krijgen (of blijven).
Toegang tot de site en accountbeveiliging
We behouden ons het recht voor deze Site en alle diensten of materialen die we op de Site aanbieden naar eigen goeddunken zonder kennisgeving in te trekken of aan te passen. Wij zijn niet aansprakelijk als, om welke reden dan ook, alle of een deel van de site op enig moment of voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. Van tijd tot tijd kunnen we de toegang tot sommige delen van de site of de gehele site beperken tot gebruikers, inclusief geregistreerde gebruikers.
Jij bent verantwoordelijk voor:
• Alle nodige voorzieningen treffen om toegang tot de site te krijgen. • Ervoor zorgen dat alle personen die toegang hebben tot de Site via uw internetverbinding op de hoogte zijn van deze Gebruiksvoorwaarden en zich eraan houden.
Om toegang te krijgen tot de Site of een deel van de bronnen die het biedt, kan u worden gevraagd om bepaalde registratiegegevens of andere informatie te verstrekken. Het is een voorwaarde voor uw gebruik van de site dat alle informatie die u op de site verstrekt correct, actueel en volledig is. U stemt ermee in dat alle informatie die u verstrekt om u te registreren bij deze Site of anderszins, inclusief maar niet beperkt tot het gebruik van interactieve functies op de Site, wordt geregeld door ons Privacybeleid [www.limlessons.com/en/tos], en u stemt in met alle acties die wij ondernemen met betrekking tot uw informatie in overeenstemming met ons Privacybeleid.
Als u een gebruikersnaam, wachtwoord of andere informatie als onderdeel van onze beveiligingsprocedures kiest of krijgt, moet u dergelijke informatie vertrouwelijk behandelen en mag u deze niet bekendmaken aan een andere persoon of entiteit. U erkent ook dat uw account persoonlijk voor u is en gaat ermee akkoord om geen andere persoon toegang te geven tot deze Site of delen ervan met uw gebruikersnaam, wachtwoord of andere beveiligingsinformatie. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofde toegang tot of gebruik van uw gebruikersnaam of wachtwoord of enige andere inbreuk op de beveiliging. U gaat er ook mee akkoord om ervoor te zorgen dat u aan het einde van elke sessie uw account verlaat. U moet extra voorzichtig zijn bij het openen van uw account vanaf een openbare of gedeelde computer, zodat anderen uw wachtwoord of andere persoonlijke gegevens niet kunnen bekijken of opnemen.
Wij hebben het recht om elke gebruikersnaam, wachtwoord of andere identificatiecode, door u gekozen of door ons verstrekt, te allen tijde en naar eigen goeddunken voor welke of zonder reden dan ook uit te schakelen, inclusief als, naar onze mening, u enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden.
Intellectuele eigendomsrechten
De site en de volledige inhoud, functies en functionaliteit (inclusief maar niet beperkt tot alle informatie, software, tekst, weergaven, afbeeldingen, video en audio, en het ontwerp, de selectie en de indeling daarvan) zijn eigendom van het bedrijf, zijn licentiegevers of andere aanbieders van dergelijk materiaal en worden beschermd door Amerikaanse en internationale auteursrechten, handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen en andere wetgeving inzake intellectuele eigendom of eigendomsrechten.
Deze Gebruiksvoorwaarden verlenen u een beperkte, persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, vrijelijk herroepbare licentie om de Site te gebruiken voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het bedrijf kan deze licentie op elk moment beëindigen om welke reden of zonder reden. U mag het materiaal op onze Site niet reproduceren, verspreiden, wijzigen, afgeleide werken maken, publiekelijk weergeven, publiekelijk uitvoeren, opnieuw publiceren, downloaden, opslaan of verzenden, behalve als volgt:
• Uw computer kan kopieën van dergelijke materialen tijdelijk opslaan in RAM, afhankelijk van uw toegang tot en het bekijken van die materialen. • U kunt bestanden opslaan die automatisch in de cache worden opgeslagen door uw webbrowser voor verbetering van de weergave. • U mag één kopie van een redelijk aantal pagina's van de Site afdrukken voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik en niet voor verdere reproductie, publicatie of distributie. • Als we desktop-, mobiele of andere applicaties aanbieden om te downloaden, mag u een enkele kopie naar uw computer of mobiele apparaat downloaden, uitsluitend voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u akkoord gaat met onze licentieovereenkomst voor eindgebruikers voor dergelijke toepassingen. • Als we sociale media-functies voorzien van bepaalde inhoud, kunt u acties ondernemen die door dergelijke functies worden ingeschakeld.
Je moet niet:
• Wijzig kopieën van alle materialen van deze site. • Gebruik illustraties, foto's, video- of audiofragmenten of grafische afbeeldingen los van de bijbehorende tekst. • Verwijder of wijzig kennisgevingen van auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten van kopieën van materiaal van deze site.
U mag geen enkel deel van de Site of enige via de Site beschikbare Services of materialen voor commerciële doeleinden gebruiken of gebruiken. Als u enig ander materiaal op de site wilt gebruiken dan in deze sectie is beschreven, kunt u uw verzoek richten aan: hello@limlessons.com
Als u afdrukt, kopieert, wijzigt, downloadt of anderszins gebruikt of een andere persoon toegang verleent tot een deel van de Site in strijd met de Gebruiksvoorwaarden, dan eindigt uw recht om de Site te gebruiken onmiddellijk en moet u, naar onze keuze, retourneer of vernietig alle kopieën van het materiaal dat u hebt gemaakt. Geen enkel recht, titel of belang in of aan de Site of enige inhoud op de Site wordt aan u overgedragen en alle rechten die niet uitdrukkelijk zijn verleend, zijn voorbehouden aan het Bedrijf. Elk gebruik van de Site dat niet uitdrukkelijk is toegestaan ​​door deze Gebruiksvoorwaarden is een schending van deze Gebruiksvoorwaarden en kan in strijd zijn met auteursrechten, handelsmerken en andere wetten.
handelsmerken
De bedrijfsnaam, het bedrijfslogo en alle gerelateerde namen, logo's, product- en servicenamen, ontwerpen en slogans zijn handelsmerken van het bedrijf of zijn gelieerde ondernemingen of licentiegevers. U mag dergelijke merken niet gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf. Alle andere namen, logo's, product- en dienstnamen, ontwerpen en slogans op deze site zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.
Verboden gebruik
U mag de Site alleen gebruiken voor wettige doeleinden en in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. U stemt ermee in de website niet te gebruiken:
• Op enigerlei wijze die in strijd is met toepasselijke federale, provinciale, lokale of internationale wet- of regelgeving (inclusief, zonder beperking, alle wetten met betrekking tot de export van gegevens of software van en naar de VS of andere landen). • Met het doel om minderjarigen op enigerlei wijze uit te buiten, te schaden of te trachten uit te buiten door hen bloot te stellen aan ongepaste inhoud, om persoonlijk identificeerbare informatie te vragen of anderszins. • Om reclame- of promotiemateriaal te verzenden of te verkrijgen [zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming], inclusief 'junkmail', 'kettingbrief' of 'spam' of andere soortgelijke verzoeken. • Om zich voor te doen als het bedrijf, een medewerker van het bedrijf, een andere gebruiker of een andere persoon of entiteit (inclusief, zonder beperking, door gebruik te maken van e-mailadressen of schermnamen die aan een van de voorgaande zijn gekoppeld). • Om enig ander gedrag te voeren dat iemands gebruik of genot van de Site beperkt of remt, of die, zoals door ons bepaald, het Bedrijf of gebruikers van de Site kan schaden of aan aansprakelijkheid kan blootstellen.
Bovendien gaat u ermee akkoord om:
• Gebruik de site op een manier die de site kan uitschakelen, overbelasten, beschadigen of aantasten of het gebruik van de site door een andere partij kan verstoren, inclusief hun vermogen om via de site realtime activiteiten uit te voeren. • Gebruik een robot, spin of ander automatisch apparaat, proces of middel om toegang te krijgen tot de Site voor elk doel, inclusief het bewaken of kopiëren van al het materiaal op de Site. • Gebruik een handmatig proces om al het materiaal op de site of voor enig ander ongeautoriseerd doel te controleren of kopiëren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. • Gebruik elk apparaat, software of routine die de goede werking van de site verstoort. • Introduceer virussen, trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal dat schadelijk of technologisch schadelijk is. • Poging om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot, interfereren met, schade aan of verstoren van delen van de site, de server waarop de site is opgeslagen, of een server, computer of database verbonden met de site. • Val de site aan via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval. • Probeer anders de goede werking van de site te verstoren.
Verboden gedrag in lessen: in verband met uw deelname aan lessen, gaat u ermee akkoord geen activiteiten te ondernemen die inbreuk maken op, inbreuk maken op of inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden of die onwettig, lasterlijk, lasterlijk, bedreigend, pornografisch, intimiderend, hatelijk, racistisch of etnisch aanstootgevend of moedigt gedrag aan dat als een strafbaar feit wordt beschouwd, aanleiding geeft tot civielrechtelijke aansprakelijkheid, een wet schendt of anderszins ongepast is. U stemt ermee in om lessen te volgen met als enig doel het onderwijzen en leren van talen. LIM kan op elk moment elke gebruiker verwijderen die naar het oordeel van LIM deze Overeenkomst schendt. Stuur een e-mail naar hello@limlessons.com als u ongepaste activiteiten met betrekking tot een les wilt melden.
LIM kan op elk moment het profiel van een Tutor verwijderen of beperken die naar het uitsluitend oordeel van LIM zich met deze verboden gedragingen bezighoudt: • Het uitwisselen van persoonlijke contactinformatie. • Ten onrechte of onjuist bevestigen van de voltooiing of onvolledigheid van lessen. • Meer dan één tutoraccount aanmaken. • Een valse identiteit of valse informatie verstrekken in hun Tutor-profiel. • Leerlingen valse informatie verstrekken over LIM en de Service. • Bezig met desintermediatie. • Geen bevestigde les geven. • Weigeren om het annuleringsbeleid te accepteren. • Exclusief Tutor Notes voor een les. • Exclusief een huiswerkopdracht met duidelijke aanwijzingen die geschikt is voor de behoeften van hun cursist voor hun les. • Het verzenden van agressieve of bedreigende berichten of e-mails naar onze klantenondersteuning.
Valse informatie: in verband met uw gebruik van de Service, Site en App, gaat u er verder mee akkoord dat u niet: (i) onwaarheden of onjuiste voorstellingen zult delen of publiceren die LIM of enige derde partij zouden kunnen schaden; (ii) materiaal indienen dat onwettig, lasterlijk, lasterlijk, beledigend, bedreigend, pornografisch, intimiderend, hatelijk, racistisch of etnisch aanstootgevend is of gedrag aanmoedigt dat als een strafbaar feit zou worden beschouwd, aanleiding zou geven tot burgerlijke aansprakelijkheid, in strijd zou zijn met wetgeving of anderszins ongepast; of (iii) advertenties of zakelijke uitnodigingen plaatsen. LIM onderschrijft geen enkele mening, aanbeveling of advies van docenten of leerders, en LIM ontkent uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid in verband met dergelijke meningen, aanbevelingen of advies.
Gebruikersbijdragen
De site kan berichtenborden, chatrooms, persoonlijke webpagina's of profielen, forums, bulletinboards en andere interactieve functies (gezamenlijk 'interactieve services') bevatten waarmee gebruikers berichten kunnen plaatsen, indienen, publiceren, weergeven of verzenden naar andere gebruikers of andere personen (hierna 'te plaatsen') inhoud of materialen (gezamenlijk 'Gebruikersbijdragen') op of via de site.
Alle gebruikersbijdragen moeten voldoen aan de inhoudsnormen die in deze gebruiksvoorwaarden zijn uiteengezet.
Elke Gebruikersbijdrage die u op de site plaatst, wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet-gepatenteerd. Door User Contribution op de Site aan te bieden, verleent u ons en [onze gelieerde en dienstverlenende bedrijven, en elk van hun en] onze [respectievelijke] licentienemers, opvolgers en wijst het recht om te gebruiken, reproduceren, wijzigen, uitvoeren, weergeven, distribueren en anderszins bekendmaken aan derden van dergelijk materiaal [voor enig doel/volgens uw accountinstellingen].
U verklaart en garandeert dat:
• U bezit of beheert alle rechten in en op de Gebruikersbijdragen en hebt het recht om de hierboven verleende licentie te verlenen aan ons en onze gelieerde ondernemingen en dienstverleners, en aan elk van hun en onze respectieve licentiehouders, opvolgers en rechtverkrijgenden. • Al uw gebruikersbijdragen voldoen aan en zullen voldoen aan deze gebruiksvoorwaarden.
U begrijpt en erkent dat u verantwoordelijk bent voor alle Gebruikersbijdragen die u indient of bijdraagt, en dat u, en niet het Bedrijf, de volledige verantwoordelijkheid draagt ​​voor dergelijke inhoud, inclusief de wettigheid, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en geschiktheid ervan.
Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor een derde partij voor de inhoud of juistheid van gebruikersbijdragen die door u of een andere gebruiker van de site zijn geplaatst.
Lessen volgen
Lessen kunnen door LIM worden opgenomen of gemonitord via onze videochatprovider TokBox. Je stemt hierbij in met: (i) het monitoren of opnemen van lessen die je volgt; (ii) LIM het gebruik van dergelijke opnames voor zakelijke doeleinden, inclusief maar niet beperkt tot doeleinden zoals het oplossen van geschillen en het verbeteren van de Service; (iii) een dergelijke opname beschikbaar wordt gesteld aan de andere partij bij de les; (iv) dergelijke opnames beschikbaar worden gemaakt voor u om te beoordelen, (vi) een dergelijke opname wordt gebruikt of openbaar gemaakt door LIM in de mate vereist door de wet of juridische procedure of voor zover LIM dit nodig acht voor het afdwingen of beschermen van zijn rechten. Als u vragen hebt over Tokbox en de werkwijzen ervan, kunt u de TokBox-website bezoeken en leren hoe u contact kunt opnemen met TokBox op http://www.tokbox.com.
Monitoring en handhaving; Beëindiging
We hebben het recht om:
• Verwijderen of weigeren om Gebruikersbijdragen naar eigen goeddunken te plaatsen voor welke reden dan ook.
• Voer enige actie met betrekking tot een Gebruikersbijdrage die wij nodig of passend achten naar eigen goeddunken, inclusief als wij van mening zijn dat een dergelijke Gebruikersbijdrage in strijd is met de Gebruiksvoorwaarden, inclusief de Contentstandaarden, inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht of ander recht van persoon of entiteit, de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Site of het publiek bedreigt of aansprakelijkheid voor het Bedrijf kan doen ontstaan.
• Maak uw identiteit of andere informatie over u bekend wanneer wij van mening zijn dat dergelijke actie noodzakelijk is om te voldoen aan de wet, ons Sitebeleid te handhaven of onze rechten (inclusief intellectuele eigendomsrechten en het recht op privacy), eigendommen en/of veiligheid te beschermen , of die van u of derden die helpen onze Site te exploiteren en de Service te verlenen.
• Neem gepaste juridische stappen, inclusief maar niet beperkt tot doorverwijzing naar rechtshandhavingsinstanties voor elk illegaal of ongeoorloofd gebruik van de Site.
• Beëindig of schorst uw toegang tot de gehele of een deel van de Site voor [een of geen reden, inclusief maar niet beperkt tot] elke overtreding van deze gebruiksvoorwaarden.
Zonder het voorgaande te beperken, hebben wij het recht om volledig samen te werken met wetshandhavingsinstanties of een rechterlijk bevel waarin we worden verzocht of ons wordt gevraagd de identiteit of andere informatie bekend te maken van iedereen die materiaal op of via de site plaatst. U STELT EN ONTHEFT HET BEDRIJF EN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LICENTIEHOUDERS EN DIENSTVERLENERS VAN ELKE VORDERING DIE VOORTVLOEIT UIT ELKE ACTIE DIE DOOR ENIGE VAN DE VOORGAANDE PARTIJEN IS GEDAAN TIJDENS OF ALS GEVOLG VAN HAAR ONDERZOEK EN VAN ENIGE ACTIES ALS GEVOLG VAN ONDERZOEKEN DOOR EEN DERGELIJK ONDERZOEK PARTIJEN OF RECHTSHANDHAVINGSINSTANTIES.
We verbinden ons er echter niet toe om al het materiaal opnieuw te bekijken voordat het op de site wordt geplaatst en kunnen niet garanderen dat het aanstootgevende materiaal onmiddellijk wordt verwijderd nadat het is geplaatst. Bijgevolg aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor enige actie of nalaten met betrekking tot verzendingen, communicatie of inhoud geleverd door een gebruiker of derde partij. We zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor iemand voor de uitvoering of niet-uitvoering van de activiteiten beschreven in deze sectie.
Contentstandaarden
Deze inhoudsnormen zijn van toepassing op alle gebruikersbijdragen en het gebruik van interactieve services. Gebruikersbijdragen moeten in hun geheel voldoen aan alle toepasselijke federale, staats-, lokale en internationale wet- en regelgeving. Zonder het voorgaande te beperken, mogen Gebruikersbijdragen niet:
• Bevat materiaal dat lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, beledigend, aanstootgevend, intimiderend, gewelddadig, hatelijk, opruiend of anderszins aanstootgevend is.
• Bevorder seksueel expliciet of pornografisch materiaal, geweld of discriminatie op basis van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd.
• Een octrooi, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht of ander intellectueel eigendom of andere rechten van een ander persoon schenden.
• De wettelijke rechten (inclusief de rechten op publiciteit en privacy) van anderen schenden of materiaal bevatten dat aanleiding zou kunnen geven tot civielrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid onder toepasselijke wet- en regelgeving of anderszins in strijd zou kunnen zijn met deze Gebruiksvoorwaarden en onze Privacy Beleid [zie boven].
• Laat iemand waarschijnlijk bedriegen. • Promoot illegale activiteiten, of pleit voor, promoot of assisteer bij elke onwettige handeling.
• Veroorzaakt ergernis, ongemak of nodeloze angst of kan iemand anders boos maken, in verlegenheid brengen, alarmeren of irriteren.
• Zich uitgeven voor een persoon, of een verkeerde voorstelling van uw identiteit of verwantschap met een persoon of organisatie.
• Betrek commerciële activiteiten of verkoop, zoals prijsvragen, sweepstakes en andere verkooppromoties, ruilhandel of reclame.
• Geef de indruk dat ze afkomstig zijn van of worden onderschreven door ons of een andere persoon of entiteit, als dit niet het geval is.
Afhankelijkheid van gepubliceerde informatie
De op of via de Site gepresenteerde informatie is uitsluitend beschikbaar gesteld voor algemene informatiedoeleinden. We garanderen niet de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van deze informatie. Elke afhankelijkheid die u op dergelijke informatie plaatst, is strikt op uw eigen risico. We wijzen alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die voortvloeien uit het vertrouwen dat u of een andere bezoeker van de Site op dergelijke materialen stelt, of door iemand die op de hoogte wordt gesteld van de inhoud ervan.
Deze Site kan inhoud bevatten die door derden wordt geleverd, inclusief materialen die door andere gebruikers, bloggers en externe licentiegevers, syndicators, aggregators en/of rapportageservices worden geleverd. Alle uitspraken en/of meningen uitgedrukt in dit materiaal en alle artikelen en antwoorden op vragen en andere inhoud, anders dan de inhoud verstrekt door het Bedrijf, zijn uitsluitend de meningen en de verantwoordelijkheid van de persoon of entiteit die dat materiaal levert. Deze materialen geven niet noodzakelijk de mening van het bedrijf weer. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens u of een derde partij voor de inhoud of juistheid van materiaal dat door derden wordt verstrekt.
Een taal leren is nu nog eenvoudiger - begin vandaag!
Plan nu
Sluit je aan bij meer dan 32.000 tevreden taalleerders!
ERK-taalvaardigheidssymbool
Onze lesniveaus zijn in overeenstemming met het gemeenschappelijk Europees referentiekader
https://d1js7ee7af8okx.cloudfront.net/fe/lim-logo-footer.png
© Language in Motion LLC 2019